STUDIO 2X2

Warstwy krajobrazu klucza wilanowskiego

Publikacje

Zadanie: 
Opracowanie projektu graficznego i wykonanie składu publikacji naukowej dr Piotra Szpanowskiego dotyczącej klucza wilanowskiego – współczesnej tkanki miejskiej otaczającej historyczną rezydencję Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie.

MG 6007

Klient: 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Rozwiązanie: 
Oprócz realizacji, przejrzystego, nawiązującego do treści projektu graficznego oraz składu rozprawy doktorskiej, wykonaliśmy także opracowanie graficzne okładki, stron tytułowych i makiety wnętrza. „(...) Dzieło królewskiego dodało walor przestrzeni majestatycznej do dzieła natury, jakim była szeroka wiślana dolina i jej tarasy, skarpa warszawska i wiślane rozlewiska.”

 

MG 5990

MG 6001

MG 6000

MG 6005

MG 5986

MG 6006

MG 6002