STUDIO 2X2

System informacji i identyfikacji wizualnej Muzeum Pałacu w Wilanowie

Identyfikacja, Wayfinding, Publikacje

Zaprojektowanie systemu oznakowania pałacu oraz parku i przedpola Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ułatwiającego poruszanie się turystom po terenie muzeum. System miał również uporządkować i uspójnić przestrzeń informacyjną w zabytkowym budynku oraz w otaczającej go przestrzeni.

wayfinding wilanow palace

Rozwiązanie:
Aby zadbać o czytelność systemu informacji wizualnej, wpisanego w mnogość form, epok, styli i barw, ograniczyliśmy go kolorystycznie do minimum. Zastosowaliśmy dwa bratnie kroje pisma Clavo i Lelum Sans projektu Michała Jarocińskiego / DadaStudio. Na bazie elementów konstrukcyjnych pisma Clavo zbudowaliśmy zestaw piktogramów wykorzystywanych na tablicach i w drukach ulotnych. Wzięliśmy pod uwagę ekonomię produkcji i łatwość implementacji oznakowań oraz spory zbiór elementów zastanych, które należało włączyć do projektu.

System został przeniesiony przez nas na kolejne nośniki, jakimi są druki informacyjne i edukacyjne.

Zakres prac:
Projekt wewnętrznych i zewnętrznych tablic informacyjnych oraz kierunkowych, mapy założenia pałacowo-parkowego, projekty druków ulotnych i plakatów.

Klient:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Instytucja kulturalna, zespół pałacowo-parkowy skupiony wokół barokowej rezydencji, zbiorów sztuki, wydarzeń kulturalnych, koncertów i spotkań.

wilanow siw otoczenie1

wilanow siw otoczenie2

wayfinding wilanow pictograms

wayfinding wilanow pictograms set

wayfinding outdoor signage

wayfinding outdoor signage 4

wayfinding outdoor signage 5

wayfinding outdoor board

tablica informacyjna kasy

wayfinding sigange outdoor

wayfinding wilanow sigange outdoor

wayfinding wayshowing indoor

wayfinding wayshowing pictograms

wilanow tabliczki

wayfinding wayshowing

wayfinding indoor signage

plansza druki

Wilanow druki3 1

Plansza druki2