STUDIO 2X2

Identyfikacja bez ograniczeń, wszystko jest możliwe

Identyfikacja

Propozycja konkursowa na identyfikację wizualną Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Oskar Hansen i jego forma otwarta, na której bazował architekt budynku
W myśl teorii formy otwartej, artysta przez artefakt artystyczny, nie tworzy zamkniętego dzieła sztuki, lecz buduje możliwość kontekstu i interpretacji. Nasza propozycja identyfikacji żyje wraz ze swoimi odbiorcami i odpowiada swoją formą aktualnym wydarzeniom i działaniom na terenie CSK.

Użytkowość i funkcjonalność identyfikacji
Znak jest tylko wyjściową do tworzenia elementów kształtujących markę. Jego rozwinięcia o poszczególne elementy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły stanowić język wizualny, który w pełni znajdzie swoje zastosowanie w systemie informacji wizualnej jak również w opowiadaniu historii np. poprzez formę materiałów informacyjnych.

Logo ma być narzędziem pomocnym w budowaniu świadomości marki wśród odbiorców i potencjalnych partnerów. Aby móc pokazać wszechstronność formy architektonicznej, skupienie różnych inicjatyw w jednym miejscu, postanowiliśmy oprzeć nasz znak graficzny na najprostszej możliwej formie, która da nam możliwość tworzenia mnóstwa ciekawych do interpretacji symboli w jego obrębie. 

Zaproponowane przez nas kroje pisma dobraliśmy w myśl łączenia nowoczesności z tradycją. Współczesny font Realtime został wybrany z myślą o wykorzystaniu jako przekaźnik informacji zaś osiemnastowieczny krój Caslon Graphique, jako nośnik humanizmu. Dzięki zestawieniu tychże jesteśmy w stanie pokazać różnorodność, współpracę i ponadczasowość.

Brak ograniczeń dla formy, koloru i ruchu — współtworzenie identyfikacji
Brak ograniczeń był dla nas jednym z najważniejszych założeń. Dzięki formie wyjściowej znaku mamy możliwość tworzenia nieskończonej ilości jej modyfikacji, w różnym ułożeniu dynamicznym oraz w wielu uporządkowanych zestawieniach kolorystycznych. Identyfikacja jest uzależniona od swojego odbiorcy w myśl nieograniczania się do wąskich ram definicji kultury. Żywa identyfikacja jest płynna, migotliwa i wielokolorowa. Chwilowa w formie i ponadczasowa w idei.

Co możemy zobaczyć w przedstawionej identyfikacji?
Wizerunek Centrum Spotkania Kultur w Lublinie jako instytucji posiadającej wyraźną, ukształtowaną osobowość, pozostającą jednak w ciągłym ruchu będąc otwartą na zmiany.

web fonty

Typografia
Typografia ma za zadanie łączyć nowoczesność z tradycją. W tym celu zestawiliśmy ze sobą współczesny font Realtime z osiemnastowiecznym krojem Caslon. Zestawienie tych dwóch krojów ma podkreślać dynamikę zmian, łączenie tradycji z nowoczesnością, pokazywać różnorodność, współpracę i ponadczasowość. Ze względu na prostą formę znaku, w doborze kroju podstawowego kierowaliśmy się jego wyraźnym charakterem.

web kolory

Kolorystyka
Założyliśmy prosty podział wydarzeń, które będą miały miejsce w CSK bazując na odczuciach odbiorcy. Będzie on obcował z wydarzeniami statycznymi, kinetycznymi, z przeważającą rolą obrazu, dźwięku lub łączącymi wszystkie te funkcje w różnych konfiguracjach. Każdej z nich nadaliśmy odrębny kolor. Na ich podstawie powstał wykres kolorystyczny, który ma na celu stać się wzornikiem do kodowania kolorem wydarzeń. Tym samym daje on nam nieograniczony, „otwarty” wybór w ramach jednego spójnego języka wizualnego.

web processing

Znak / metamorfoza
Naszą propozycją jest zmienność znaku w czasie. W ten sposób chcemy podkreślić ideę formy otwartej oraz znaczenie znaku jako nośnika informacji, który reaguje na otoczenie. Znak zapowiada nadchodzące wydarzenia zmieniając dynamicznie swoją formę oraz powolnie zmieniając swój kolor z czarnego, na ten którym oznaczone jest dane wydarzenie w jego trakcie. Do tego celu wykorzystujemy obraz z kamery skierowanej np. na plac przed CSK, który poddajemy analizie i obróbce dedykowanej aplikacji, stworzonej w Processingu. Wynik działania jest na bieżąco uaktualniany na serwerze, dzięki czemu idetyfikacja żyje we wszystkich mediach online i w razie potrzeby na fasadzie budynku.

web p1s

web p2s

web p3s

web p4s

web p5s

web p6S

web p7

web ex

web ex1

web ex2

web ex3

web www

web stationary

web logos2

Aby zachować dynamikę znaku w materiałach drukowanych, proponujemy stworzenie następujących znaków pod przykładowe formy działalności CSK.

web newspaper

web poster

web posters2

web posters1

web posters3

CSK GIF